Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
W dniu 31 października 2013 r. odbędzie się Sesja Rady Miejskiej
grafika
22.10.2013  /  Wioletta Biszewska;

W dniu 31 października 2013 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.
6. Analiza oświadczeń majątkowych.
7. Analiza finansowa centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalnego – hala widowiskowo – sportowa z pływalnią – referat Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Olecku.
8. Ocena sezonu letniego w aspekcie turystycznym, kulturalnym i sportowym – referat Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
w Olecku oraz Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.
9. Podsumowanie akcji „Masz Głos, Masz Wybór” – prezentacja radnego Macieja Juchniewicza.
10. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał.  
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia rocznego programu współpracy na 2014 r. Gminy Olecko
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  b) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleckiemu,
  c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gołdap – Olecko na terenie Gminy Olecko,
  d) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku,
  e) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku,
  f) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku,
  g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  h) uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
  i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2013 – 2022,
  j) zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
14. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F