Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
28.11.2013 r odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Olecku.
grafika
19.11.2013  /  Wioletta Biszewska;

W dniu 28 listopada 2013 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości,
  b) wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości,
  c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  d) zmiany uchwały Nr ORN.0007.62.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce na ternie gminy Olecko,
  e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miny Olecko na rok 2014,
  f) uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”,
  g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2013 – 2022,
  h) zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
9.  „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F