Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku
09.01.2014  /  Józef Kunicki;

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.4.2014 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1 pkt. 3 załącznika do Uchwały Nr ORN.0007.52.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2014r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządza się co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie – wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego – świetlicy dla 20 dzieci z terenu obejmującego część miasta ograniczonego ulicami: 1- go Maja, Mazurską, Żeromskiego, Kościuszki, Wojska Polskiego, Kolejową, częścią Placu Wolności.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olecku,
– na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku,
– na stronie internetowej w zakładce organizacje pozarządowe.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Wacław Olszewski

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F