Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Budżet Obywatelski Olecka na 2017 rok
27.05.2016  /  Tomasz Bellon;

BUDŻET OBYWATELSKI OLECKA na 2017 rok

Burmistrz Olecka zaprasza  do udziału w pracach Zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

W skład zespołu wejdą przedstawiciele Rady Miejskiej, Oleckiej Rady Seniorów, Oleckiej Rady Młodzieżowej, Urzędu Miejskiego, organizacji społecznych działających na terenie miasta oraz mieszkańcy.

Kandydatury mogą zgłaszać przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Olecko oraz pełnoletni mieszkańcy Olecka niezrzeszeni w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można dokonać do 3 czerwca br. do godziny 12.00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres: lub w wersji papierowej złożyć w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3 (sekretariat, pok. nr 12). Każda organizacja pozarządowa może zgłosić do prac Zespołu jednego kandydata.

Członkowie Zespołu swoją pracę wykonują nieodpłatnie. Wyłonienie przedstawiciela organizacji pozarządowych oraz mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 3 czerwca 2016 r. o godzinie 1600  na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego będzie pracował w trybie określonym Zarządzeniem Burmistrza Olecka nr ORN.0050.78.2016  z dnia 24 maja 2016r., w okresie do 31 grudnia 2017 roku.

Zakres pracy zespołu obejmuje:

1) Wypracowanie zasad realizacji budżetu obywatelskiego w 2017 roku i spisanie ich w formie Regulaminu,

2) Branie czynnego udziału w spotkaniach z mieszkańcami oraz w konsultacjach społecznych zasad o których mowa w pkt 1.

3) Zapoznanie się ze wszystkimi projektami zadań zgłoszonymi przez mieszkańców;

4) Rozpatrywanie wniosków mieszkańców z prośbą o ponowną weryfikację oceny formalnej w razie negatywnego wyniku analizy możliwości realizacji zadania przez komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Olecku .

5) Sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich kandydatur.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F