Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Reforma oświaty w Olecku po zmianach
grafika
28.03.2017  /  Józef Kunicki;

Prezydent RP podpisał ustawę, na mocy której wprowadzone zostaną zmiany w systemie edukacji. Będą one polegały na tym, że 6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum przekształcone zostaną w 8-letnią szkołę podstawową. Jednocześnie wydłuży się nauka w liceum - do 4 lat i w technikum - do 5 lat.

Od roku szkolnego 2017/2018 gimnazja nie będą prowadziły rekrutacji do klasy pierwszej. Absolwenci klasy szóstej szkoły podstawowej przejdą do klasy siódmej. Gimnazjaliści z drugich oraz trzecich klas będą jeszcze otrzymywać świadectwa gimnazjalne, ale formalnie chodzić będą już do podstawówek. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik uczniów klas trzecich ukończy gimnazjum i od 1 września 2019 r. ten typ szkół przestanie funkcjonować. W 2019 roku, kiedy reforma dotrze do liceów oraz techników, do klas pierwszych tych szkół ruszą równocześnie dwa roczniki. O przyjęcie zabiegać będą absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów.

Co nas czeka od 1 września?

Gmina Olecko prowadziła dotychczas 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja i 3 zespoły szkół oraz 1 przedszkole i 3 zespoły wychowania przedszkolnego.

Z mocy ustawy 8-letnią szkołą podstawową stanie się: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku i Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach. Zespoły szkół, w skład których wchodziły dotychczas 6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum, przekształcone zostaną w podstawówki, i tak: Zespół Szkół w Olecku stanie się Szkołą Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.ks Jana Twardowskiego w Olecku, Zespół Szkół w Judzikach stanie się Szkołą Podstawową w Judzikach a Zespół Szkół w Babkach Oleckich stanie się Szkołą Podstawową w Babkach Oleckich. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku przekształcone zostanie w Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, natomiast Gimnazjum w Kijewie nie zostanie włączone do Szkoły Podstawowej w Gąskach, jak wcześniej planowano. Zgodnie z wiążącą opinią Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Gimnazjum w Kijewie zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową w Kijewie od 1 września 2017 r.  

Co dalej z gimnazjami?

-Przekształcamy Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku - mówi Wacław Olszewski. - Działanie to wymaga utworzenia nowego obwodu szkolnego. Powstanie on z części dotychczasowych obwodów szkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3.

Do SP 2 od roku szkolnego 2017/2018 przejdą, zgodnie z nowymi obwodami, uczniowie kończący klasę trzecią i szóstą, uczący się dotychczas w SP 1 lub SP 3.

- Będziemy prowadzili nabór dzieci do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych - mówi Wacław Olszewski. - Przez dwa lata uczniowie gimnazjum będą kontynuowali naukę w tej szkole.

Zgodnie z opinią Kuratora Oświaty Rada Miejska w Olecku w marcu br.  podjęła uchwałę, w której określiła, że „ Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kijewie na następujących warunkach:

1) siedziba ośmioletniej szkoły podstawowej: Kijewo 29, 19 -404 Wieliczki,

2) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,

3) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018,

4) dzień zakończenia działalności gimnazjum: 31 sierpnia 2017 r.”

Jakie będą obwody szkolne?

Do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku będą uczęszczały dzieci z ulic: Batorego, Żeromskiego, Baczyńskiego, Sienkiewicza, Kasprowicza, Orzeszkowej, Asnyka, Reymonta, Przybyszewskiego, Mickiewicza, Syrokomli, Konopnickiej, Zana, Reja, Kochanowskiego, Słowackiego, Prusa, Mereckiego, Broniewskiego, Staffa, Kajki, Tuwima, Dąbrowskiej, Norwida, Bohaterów Białostocczyzny, Armii Ludowej, Kościuszki, Alei Zwycięstwa nr: parzyste od 4 do 14 bez 6a i nieparzyste od 23 do 39b (za rzeką), Rzeźnickiej, Jagiellońskiej, Alei Lipowych, Cisowej, Mazurskiej, 1Maja nr od 18 do 22 (za rzeką), Młynowej, Warmińskiej, Nocznickiego nr 19, 24, 26 (za rzeką), Rzemieślniczej, Przemysłowej, Targowej, Osiedla Lesk, Lesku i Szosy do Krupina.

Do Szkoły Podstawowej nr 2 w Olecku będą uczęszczały dzieci z ulic: Armii Krajowej, Chopina, Gołdapskiej, Gdańskiej, Słowiańskiej, Czerwonego Krzyża, Sokolej, Spacerowej, Wiejskiej, Kopernika,11 Listopada, Ludowej, Składowej, Moniuszki, Kiepury, Wieniawskiego, Leśnej, Sportowej, Sembrzyckiego, Paderewskiego, Szymanowskiego, Letniej, Parkowej, Klonowej, Kasztanowej, Brzozowej, Dębowej, Akacjowej, Wierzbowej, Grabowej, Andrzeja Legusa, Janusza Pawłowskiego, Mariana Szeremety, Parku, Jeziornej, Stromej, Partyzantów, Zamkowej, Placu Zamkowego oraz miejscowości: Imionki, Skowronki, Możne, Raczki Wielkie, Nowa Wieś od nr 1 do 18, Szczecinki, Dąbrowskie – osada, Dworek Mazurski i Przytuły.

Do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku będą uczęszczały dzieci z ulic: Placu Wolności, Wojska Polskiego, Cichej, Kolejowej, Kamiennej, Przykamiennej, Zielonej, Środkowej, Placu Wieży Ciśnień, Słonecznej, Wiśniowej, Tunelowej, Przytorowej, 1 Maja nr od 1 do 17 (przed rzeką), Grunwaldzkiej, Wąskiej, Zyndrama, Wodnej, Nocznickiego bez nr 19, 24, 26 (przed rzeką), Osiedla nad Legą, Łąkowej i Alei Zwycięstwa nr parzyste 2,6a oraz nr nieparzyste od 3 do 17 (przed rzeką).

Do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku będą uczęszczały dzieci z Osiedla Siejnik I, Osiedla Siejnik II, ulic: Ełckiej, Tartacznej, Zamostowej, Szosy do Świętajna, Produkcyjnej oraz miejscowości: Siejnik, Rosochackie, Zielonówek, Giże-Osada, Jaśki, Dobki, Olszewo, Doliwy, Duły, Gordejki, Gordejki Małe i Olecko - Kolonia.

Od 1 września 2017r. obwód Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach będzie obejmował miejscowości: Gąski, Kukowo, Ślepie, Zabielne i Zajdy

Obwód Szkoły Podstawowej w Kijewie  obejmuje  miejscowości: Kijewo, Wólka Kijewska, Babki Gąseckie, Zatyki, Dzięgiele Oleckie, Świdry.

Jakie korzyści wynikają z zaproponowanych zmian?

- Zaproponowana przez nas sieć szkół uwzględnia skrócenie drogi do szkoły, organizację dowozu uczniów do szkół oraz skrócenie ich pobytu w świetlicach szkolnych - mówi Wacław Olszewski.

Efektem wprowadzonych zmian będzie m.in. ograniczenie dowozu uczniów z terenów wiejskich do dwóch szkół w mieście (SP 2 i SP 4), docelowo odejście od zmianowości (SP 3) i poprawa bezpieczeństwa w szkołach (mniejsza liczba uczniów: SP 1, SP 3).

Z analiz wydziału merytorycznego wynika, że w ciągu najbliższych dwóch lat większość nauczycieli, którzy przyjmą proponowane zmiany w zatrudnieniu, będzie nadal pracować. W wielu przypadkach nauczyciele będą realizować etat w dwóch lub więcej szkołach.

- Zakładamy, że po dwóch latach, kiedy w gminnych placówkach liczba oddziałów zmniejszy się o 10-12 (odejdzie ostatnia klasa gimnazjalna), część nauczycieli znajdzie zatrudnienie w szkołach ponadpodstawowych - mówi Wacław Olszewski.

Co dalej z reformą oświaty?

- Zmiany w systemie edukacji mogą budzić obawy, jednakże muszą nastąpić - dodaje Wacław Olszewski. - Przed nami okres intensywnej pracy i podejmowania kluczowych decyzji, odnośnie funkcjonowania oświaty w gminie. Wierzę, że podołamy temu wyzwaniu.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F