Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
grafika
17.03.2015  /  Józef Kunicki;

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Olecku zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje zostały ogłoszone zarządzeniem Burmistrza nr ORN.0050.41.2015r z dnia 3 marca 2015r.
Prowadzone były  w formie  umieszczenia projektu dokumentu na stronie internetowej i  Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz  zbierania  pisemnych opinii lub uwag od zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy poprzez formularz ankiety. Ponadto wysłano prośbę do Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku o:
- zamieszczenie informacji o konsultacjach wraz z zarządzeniem, projektem uchwały oraz formularzem konsultacyjnym na stronie internetowej,
-  rozesłanie dokumentów mailowo do stowarzyszeń z bazy NGO.

Konsultacje  rozpoczęły się 4  marca 2015r. a zakończyły  16 marca 2015r.
Konsultacjami objęty był teren gminy Olecko.

W konsultacjach mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Olecko i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych  w  ustawie  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji była Alicja Mieszuk,  inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku.
W terminie wyznaczonym na konsultacje nie wpłynęły pisemne opinie i uwagi od sektora pozarządowego na temat projektu uchwały.
Projekt uchwały bez zmian przedłożono Radzie Miejskiej w Olecku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F