Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja
03.02.2017   /  Józef Kunicki

Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja

Zakończyła się realizacja projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy Polski i Rosji”   nr ILPR.01.01.00-28-106/10-00 z Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Projekt realizowany był w Partnerstwie: ze strony polskiej samorząd Gminy Olecko, ze strony litewskiej samorząd Kozłowej Rudy a po stronie Rosyjskiej Administracja Rejonu Gusiev.
Okres realizacji projektu: od września 2012 roku do końca czerwca 2015 r.

W ramach projektu na terenie Gminy Olecko zrealizowano:

a) warsztaty ekologiczne pn. „Szlakiem rzeki Lega” związane z realizowanym projektem. W działaniach o charakterze dydaktyczno – ekologicznym wzięło udział 30 osób (młodzież z Olecka oraz Kozłowej Rudy). Program warsztatów obejmował między innymi: wycieczkę do Puszczy Boreckiej, poznawanie walorów przyrodniczych rzeki Lega oraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, naukę bezpiecznego i świadomego podejścia do zasób wodnych na jeziorze Olecko Wielkie.
b) rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Doliwy i Kijewo oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków;
c) dodatkowe wyposażenie oczyszczalni ścieków w Olecku w nowe urządzenia, między innymi wirówkę do osadów, ruszt napowietrzający do zbiornika retencyjnego i dmuchawę;
d) przyłącza wodociągowe, kanalizację sanitarną i przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Kukowo, Zajdy, Zabielne;
e) sieć wodociągową Kukowo-Zajdy-Zabielne;
f) sieć wodociągową w Kukowie i kanalizacji sanitarnej Olecko-Kukowo.

Reasumując dzięki realizacji projektu i dofinansowaniu finansowemu z Unii Europejskiej wykonano: 5,2 km kanalizacji sanitarnej; 36,3 km sieci wodociągowej; 149 przyłączy domowych i 88 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Podsumowaniem projektu był cykl seminariów o tematyce ekologicznej u wszystkich partnerów projektu, pod wspólnym hasłem „Jak chronić wodę”, poprzedzony sporządzeniem strategii o tym samym tytule.
Partnerzy projektu wykonali na swoim terenie sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na terenie Gminy Kozłowa Ruda (w msc. Azoulu Buda – Litwa) oraz dokumentację techniczną kompleksowej sanitacji 9 miejscowości w rejonie Gusiev (Rosja).

Główne rezultaty projektu to:

1. Redukcja emisji płynnych odpadów do rzek i jezior w rejonie transgranicznym dzięki wybudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminach Olecko (Polska) i Kozłowa Ruda (Litwa), podłączenia do sieci (Gmina Olecko) i oczyszczalnia ścieków (Gmina Kozłowa Ruda).
2. Utworzenie warunków do realizacji inwestycji proekologicznych w obszarze rosyjskiego partnera projektu poprzez opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności dla robót budowlanych w Gusiev (Rosja).
3. Kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań wśród mieszkańców obszaru objętego projektem poprzez opracowanie wspólnej transgranicznej strategii dotyczącej ochrony wód i organizację międzynarodowego seminarium pod tytułem "Jak chronić wodę" w Olecku (Polska), Kozłowej Rudzie (Litwa) oraz Gusiev (Rosja) dla mieszkańców z trzech krajów partnerskich.
Wspólne przygotowanie, finansowanie, zarządzanie i wdrażanie projektu z Partnerem Litewskim oraz Partnerem Rosyjskim pomoże wzmocnić wzajemne zaufanie, dając podstawę dalszej kooperacji w układzie transgranicznym oraz poprawi warunki i standardy życia mieszkańców obszaru objętego działaniami projektu.

Projekt realizowany był w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Litwa - Polska- Rosja na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
Nr umowy o dofinansowanie: ILPR.01.01.00-28-106/10-00 z dnia 11 września 2012 r.
Okres realizacji: wrzesień 2012 – czerwiec 2015
Beneficjent: Gmina Olecko, Plac Wolności St. 3, 19-400 Olecko.
Partnerzy:  Kozłowa Ruda (Litwa), Gusiev (Rosja)
Całkowita wartość projektu: 3 667 580,00 EURO
Dofinansowanie projektu : 3 300 822,00 EURO co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Inwestycja pn.:„Budowę sieci wodociągowej w Kukowie i kanalizacji sanitarnej Olecko – Kukowo, gmina Olecko”

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F