Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko
03.02.2017   /  Józef Kunicki

Regionalny Program Operacyjny

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko”

30.04.2015r. zakończyła się rzeczowa  realizacja projektu „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” w ramach  Osi priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, działania 7.1 – „Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
Wartość całkowita projektu wynosi  3 594 944,43 zł z czego koszty kwalifikowane to 3 592 976,42 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 3 054 029,92 zł natomiast wkład własny wyniósł 538 946,50 zł
Celem projektu było  stworzenie samorządowej sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot-Spot na terenie Gminy Olecko. W ramach projektu  wybudowano Centrum Nadzoru w Urzędzie Miejskim w Olecku wraz z  wyposażeniem w  urządzenia teletechniczne, położono rurociąg kablowy-światłowodowy oraz dostarczono urządzenia  aktywne do Centrum Nadzoru,  wyposażono stację  bazową  (wieża ciśnień) oraz stację bazową na działce nr 2 w Olecku w urządzenia teletechniczne, wykonano 41 punktów dostępu do bezpłatnego Internetu HotSpot.

 

Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko

Prezentacja projektu 30.08.2013 r. w czasie sesji Rady Miejskiej w Olecku

 


31.03.2014 „Internet bez granic” - darmowe szkolenia w Olecku
W związku z realizacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, organizuje cykl bezpłatnych szkoleń pod nazwą „Internet bez granic”.

11.03.2014 Odbiór kolejnych HotSpot'ów
Dnia 14 lutego 2014 r. dokonano kolejnego odbioru wykonanych robót w ramach projektu "Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko".

12.12.2013 Odbiór kolejnych HotSpot
Dnia 12 grudnia 2013 r. dokonano odbioru kolejnych 4 punktów HotSpot - bezprzewodowego dostępu do Internetu.

25.10.2013 r. Zostały odebrane roboty na zadanie – „Budowa rurociągu kablowego światłowodowego na terenie Miasta Olecko oraz montaż kabla światłowodowego i dostawa urządzeń aktywnych węzła głównego”. Wartość robót:   761.671,42 zł

30.09.2013 Dokonano odbioru na wykonanie 8 punktów HotSpot

5.09.2013 Rozpoczęły się roboty ziemne pod budowę rurociągu kablowego (światłowodowego)

26.06.2013 dokonano częściowego odbioru „Sieci szerokopasmowej Gminy Olecko” – wykonanie Centrum Nadzoru oraz Stacji bazowej BSU2 na kwotę brutto 758 692, 30 zł

29.03.2012 Gmina Olecko podpisała umowę na realizację projektu: „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko”

19.02.2013 Podpisano umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowę sieci szerokopasmowej Gminy Olecko” z firmą LAN Technika Artur Szostko - Białystok. Wartość umowy – 3.441.177,75 zł brutto

7.12.2012 Ogłoszono przetarg na „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci szerokopasmowej Gminy Olecko”

15.07.2012 Rozstrzygnięto przetarg na „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko”

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F