Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
18.11.2013   /  Józef Kunicki

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

W latach 2007 – 2012 wdrożono i przeprowadzono największy w dotychczasowej działalności spółki projekt modernizacyjny pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Olecku”. Projekt ten sfinansowano z udziałem środków pochodzących Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.. Wartość środków kwalifikowanych netto projektu wynosi 11 600 182,89 zł, z czego dotacja wynosi 6 569 359,21 zł. Pozostałe środki w wysokości 5 030 823,68 zł stanowią środki własne PWiK Sp. z o.o. 


W projekcie wydzielono trzy zakresy tematyczne dotyczące:

I. Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Olecku.
II. Remontów i budowy kanalizacji sanitarnej.
III. Rozbudowy SUW w Olecku i budowy sieci wodociągowej w kierunku Kukowa.

Zakres rzeczowy inwestycji w ramach projektu „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku”
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Olecku polegająca na zwiększeniu przepustowości ciągu oczyszczania ścieków do Qśrd=3600 m3/d i Qdmax= 5200 m3/d przy założeniu usunięcia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych do 15 mgN/l. W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni wykonano następujące urządzenia:
– komorę retencyjną o pojemności roboczej 2000 m3,
– wyposażenie jednego reaktora sekwencyjnego w urządzenia technologiczne.
– wymianę aparatury kontrolno- pomiarowej, systemów sterowania i automatyki,
– wymianę pomp, dmuchaw, mieszadeł, zasuw itp.
– przebudowę układu komunikacyjnego oczyszczalni ścieków,
– remonty w budynkach technologicznych i socjalnych,
– budowę budynku magazynowo -warsztatowego,
– remont stacji mechanicznego oczyszczania ścieków oraz wyposażenie w urządzenia do dezodoracji powietrza,
– wymianę pomp w głównej przepompowni ścieków przy ul. Batorego, wyposażenie pompowni w rezerwowe źródło energii elektrycznej,
– wyposażenie w analizatory do badania ścieków

Wartość przebudowy oczyszczalni w Olecku

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Olecku została przeprowadzona z wykorzystaniem środków z EKOFUNDUSZU oraz UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.. Na modernizację oczyszczalni przeznaczono kwotę 12581119,76 zł, z czego wartość dotacji z EKOFUNDUSZU wyniosła 3 449 496,00 zł, z UE 3 788 274,24 zł. Pozostałe środki w wysokości 5 343 349,52 zł pochodziły ze środków własnych PWiK w Olecku.

Zakres rzeczowy finansowany z EKOFUNDUSZU

W ramach dotacji z EKOFUNDUSZU dokonano modernizacji gospodarki osadowej w oczyszczalni. Wykonano następujące obiekty:
• węzeł zagęszczania i odwadniania osadów,
• reaktory ATSO,
• stację dezodoracji powietrza złożoną ze skrubera i fotokatalitycznego układu z węglem aktywnym i lampami UV,
• zbiornik wielofunkcyjny osadów z wyposażeniem,
• zakupiono koparko - ładowarkę
• plac składowy osadów z zadaszeniem,
• układy zasilania (stację trafo) i sterowania urządzeń
• drogi i place

Zakres rzeczowy inwestycji w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku” dotyczący kanalizacji sanitarnej

• Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w Olecku polegający na:
• wykonaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Podkowa Siejnik o długości 965 mb,
• modernizacji 7 przepompowni ścieków w Olecku.
• remoncie kanalizacji metodami bezwykopowymi w ul. Gołdapskiej, Wojska Polskiego, Alei Zwycięstwa, Kasprowicza, Grunwaldzkiej i Nocznickiego o łącznej długości 2596 mb, w tym remont 142 studni kanalizacyjnych.
• zakupie samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji,
• rozbudowie systemu monitoringu urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych polegającym na podłączeniu 20 obiektów do istniejącego systemu. W skład obiektów wchodzi: 7 pompowni ścieków, stacja podwyższania ciśnienia wody Zajazd w Olecku, SUW Olecko wraz z ujęciami wody przy ul. Tunelowej, baza PWiK, 6 punktów pomiarowych ciśnienia wody w sieci, 4 pojazdów
Na realizację grupy zadań dotyczących kanalizacji przeznaczono kwotę 4183600,00 zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło 2372092,16 zł.

Zakres rzeczowy inwestycji w ramach projektu „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku” dotyczący systemu wodociągowego

Rozbudowa systemu wodociągowego w tym:

– rozbudowa SUW w Olecku do wydajności urządzeń uzdatniających 3200 m3/d,
– budowa tranzytowej sieci wodociągowej o długości 1330 mb z Olecka w kierunku Kukowa.
Na realizację grupy zadań dotyczących SUW i wodociągu przeznaczono kwotę 999800,00 zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło 566581,66 zł.

Więcej  o projekcie tutaj

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F