Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Olecku
08.05.2014   /  Józef Kunicki

 Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny

W ramach Osi priorytetowej 6- „Środowisko przyrodnicze”

Działanie 6.1- „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska”
Poddziałanie 6.1.1- „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Gmina Olecko podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia pn: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Olecku”.
Wartość projektu: 719.052,00 zł
Wartość dofinansowania: 575.241,60 zł
Wkład własny: 143.810,40 zł

Przedmiot projektu: Celem projektu jest rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Olecku. W październiku zakończyły się prace przewidziane na bieżący rok. Zrealizowane zostały 3 etapy rekultywacji polegające na kształtowaniu czaszy składowiska z wykorzystaniem zgromadzonych odpadów, wykonaniu biofiltrów na studniach odgazowujących, przykryciu warstwą gliny piaszczystej czaszy składowiska oraz wykonaniu rowu opaskowego wokół nasypów. W tym roku wykonano prace na łączną kwotę 389.664,00 zł. Wykonawcą robót jest Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski z/s w Olecku. W 2014r. teren składowiska zostanie przykryty warstwą ziemi oraz zostaną nasadzone drzewa i krzewy.


08.05.2014 Zakończono rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Olecku
                                                                                 
W kwietniu 2014r. zakończono zadanie pn: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Olecku” dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

więcej....

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F