Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Regulamin
24.11.2015   /  Józef Kunicki

Regulamin dostępu do Internetu bezprzewodowego HotSpot

1. Właścicielem  bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu jest Gmina Olecko.

2. Dostęp do Internetu jest zrealizowany z wykorzystaniem infrastruktury z projektu „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko”.

3. Sieć zarządzana jest przez informatyka Urzędu Miejskiego w Olecku -

tel. 87 520 09 68 (w godzinach 7.30 – 15.30)

e-mail:

4. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

5. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

6. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych Wi-Fi, zgodnych ze wszystkimi rodzajami standardów,  to jest 802.11a/b/g.

7. Celem podłączenia do sieci bezprzewodowej od użytkownika wymagana jest rejestracja i przyznanie dostępu do korzystania z usługi.

8.  Ustalone są ograniczenia w korzystaniu sieci bezprzewodowego Internetu tj.(ograniczenie prędkości przesyłu i transferu danych oraz jednorazowego czasu połączenia)

9. Gmina Olecko nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą HotSpot.

10. Ruch w sieci internetowej jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany.

11. Użytkownik „HotSpot Olecko” zobowiązuje się do:

 • nie wykorzystywania HotSpot’ów do działań niezgodnych z prawem,
 • nie przesyłania i nie udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącym do użytkownika,
 • nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
 • nie wykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,
 • nie rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu.

 12. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp.

     W szczególności zabronione jest:

 • usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
 • próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.)
 • udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych,
 • korzystanie z aplikacji P2P,
 • dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.
 • uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów HotSpot,
 • wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.

     Decyzję o odłączeniu użytkownika podejmuje administrator sieci HotSpot Olecko, po analizie jego działania w sieci.

13. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

14. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F