Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno - ekologicznego jednostki OSP Borawskie
16.02.2015   /  Józef Kunicki

Burmistrz Olecka informuje, że Gmina Olecko zakończyła realizację projektu pn: „Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Przedsięwzięcie było prowadzone w ramach priorytetu 6. Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne.
Efektem rzeczowym realizacji projektu jest:
- zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy z autopompą, sygnalizacją świetlną i dźwiękową, który pozwoli na efektywną realizację zadań OSP Borawskie, oszczędność kosztów związanych z likwidacją skutków zagrożeń oraz pełne wykorzystanie potencjału OSP Borawskie.
- wyposażenie samochodu ratowniczo - gaśniczego w armaturę pożarniczą, sprzęt ratowniczy i narzędzia w tym m.in. miernik wielogazowy, pompę turbinową, motopompę pływającą, pompę
szlamową, agregat oddymiający, defibrylator, komorę dekontaminacyjną, drabiną wysuwaną 2-przęsłową) oraz 60 pozycji innego niezbędnego osprzętowania samochodu tego typu.

Pojazd garażowany jest w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borawskich.

Zakup nowoczesnego samochodu pożarniczego uzupełnił dotychczasowy sprzęt OSP Borawskie, co pozwoli uzupełnić potencjał techniczny i zapewnić wysoki poziom oraz jakość prowadzonych akcji ratowniczych, ułatwi proces usuwania skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii, degradujących środowisko.

Poprzez wyeliminowanie zagrożeń dla poszczególnych komponentów środowiska projekt przyczyni się do utrzymania stanu środowiska województwa na niezmienionym poziomie.
Całkowity koszt projektu wyniósł, 755 666,00 PLN z czego 602 072,79 PLN tj. około 80% zostało dofinansowane z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2007-2013.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F