Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
26.01.2018   /  Józef Kunicki

Ankieta badawcza

Ponad 56 tysięcy na konsultacje!

Gmina Olecko podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymany grant w wysokości 56.322,20 zł (100 % dofinansowania), pozwoli na przeprowadzenie konsultacji społecznych, w ramach I etapu procesu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku, w obrębie ewidencyjnym Olecko 1.

Obszar objęty planem wyznaczony jest od południa ulicą 11 Listopada, od wschodu i północy granicą administracyjną miasta i obwodnicą Olecka, zaś od zachodu linią kolejową PKP.

Na co konkretnie przeznaczone zostaną pozyskane pieniądze?

- W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl spotkań z mieszkańcami oraz panel dyskusyjny - mówi burmistrz Wacław Olszewski. - Spotkania będą odbywały się poza urzędem. Ponadto, uruchomiona zostanie specjalna platforma informatyczna umożliwiająca mieszkańcom zgłaszanie inicjatyw do planu miejscowego. Liczymy na to, że pomocne będą przy tym wizualizacje 3D obszaru objętego planem, które będą prezentowane podczas spotkań.

Działania projektowe obejmują także konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej, mający na celu zaangażowanie tej grupy społecznej, w proces tworzenia polityki przestrzennej gminy oraz organizację spaceru po terenach objętych planem, w celu zebrania opinii mieszkańców.

I etap zakończy się przekazaniem projektu powstałego planu gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej do zaopiniowania.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F