Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Inicjatywa uchwałodawcza
13.10.2017   /  Józef Kunicki
Z inicjatywą uchwałodawczą mogą wystąpić radni, Komisje Rady, Kluby Radnych, Burmistrz oraz co najmniej 50 mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców.
Projekt uchwały powinien być sporządzony zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, przy czym przedstawiciel inicjatora ma możliwość skorzystania z pomocy prawnej kancelarii obsługującej Urząd Miejski.
Projekt uchwały powinien być zaopiniowany przez Burmistrza pod względem merytorycznym i formalnoprawnym w ciągu 14 dni od jego otrzymania oraz przekazany Radzie.  Projekt uchwały, po zaopiniowaniu przez Komisje Rady, Przewodniczący wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji. Projektodawca może wprowadzić autopoprawki do projektu uchwały Rady do czasu rozpoczęcia sesji jak również wycofać zgłoszony projekt uchwały do czasu rozstrzygającego głosowania.
W sprawie nagłej, wymagającej przez Radę natychmiastowych rozstrzygnięć, inicjatywa podjęcia uchwały wraz z konkretnym projektem może zostać zgłoszona w trakcie obrad sesji przez Burmistrza - wówczas Rada  decyduje o włączeniu projektu pod obrady toczącej się sesji.
 
Szczegółowych informacji w sprawie inicjatywy uchwałodawczej udziela:
Wydział Organizacyjny i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3,
pokój nr 13 (biuro Rady Miejskiej),
tel. 87 520 20 38, 570 100 113,
e-mail:
 
Projekty uchwał należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, pokój nr 12.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F