Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Radni
13.04.2018   /  Józef Kunicki

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Olecku jest Pan Wojciech Rejterada. W skład Rady Miejskiej w Olecku wchodzi 21 radnych. Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Komisje są organami Rady i jej podlegają. Dlatego też przedkładają Radzie swoje plany pracy i składają sprawozdania ze swojej działalności.

 Wojciech Rejterada

Wojciech Rejterada - Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 11.00 do 12.00 w biurze Rady Miejskiej – Plac Wolności 3 I piętro pok. Nr 13.

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku

Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko.

adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej

 

 Krzysztof Fidler

Krzysztof Fidler - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej

  Zbigniew Jan Aksienionek
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Jarosław Bagieński Jarosław Bagieński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Justyna Cieślukowska Justyna Cieślukowska
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska „OKO”
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Maria Wanda Dzienisiewicz Maria Wanda Dzienisiewicz
Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku
Wiceprzewodnicząca Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Paweł Giełazis Paweł Giełazis
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Ferdynand Grodzicki Ferdynand Grodzicki
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
Juchniewicz Maciej Maciej Juchniewicz 
Radny Rady Miejskiej przyjmuje mieszkańców w piątki (z wyłączeniem miesiąca lipca) w godzinach od 11:00 do 12:30 w biurze Rady Miejskiej, Plac Wolności 3, I piętro pok. nr 13.
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska „OKO”
adres e-mail:  

Tel.: 692 905 346,  87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej.
 Anna Kaczor Anna Kaczor
Członek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska „OKO”
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
  Krzysztof Kempisty
Członek Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko.
adres e-mail: 
tel. tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
  Wojciech Leonarczyk
Przewodniczący Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
adres e-mail:
tel. tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Henryk Markowski Henryk Markowski
Członek Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Leszek Stanisław Olszewski Leszek Stanisław Olszewski
Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
  Marian Prusko
Członek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Sobczak Karol

Karol Sobczak
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej

 Robert Smyk Robert Smyk
Członek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 

Kazimierz Edward Toczyłowski

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.
Członek Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku.
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko.
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej

  Grzegorz Wróblewski
Członek Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Wiesław Zalewski Wiesław Zalewski
Członek Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Wioletta Dorota Żukowska Wioletta Dorota Żukowska
Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej

„Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia”. (Statut Gminy Olecko).

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F