Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Instrukcja alarmowa
13.04.2018   /  Józef Kunicki

SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY

INSTRUKCJA ALARMOWA

w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego lub przesyłki niewiadomego pochodzenia

I. PODSTAWOWE ZASADY ZACHOWANIA ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W obliczu coraz częstszego realnego zagrożenia spowodowanego tzw. incydentem bombowym, zagrożeniem terrorystycznym i bioterrorystycznym należy zachowywać daleko posuniętą ostrożność oraz przestrzegać niżej wymienione zasady zachowania.

Każdy pracownik instytucji, stosownie do stanowiska, przydzielonego mu zakresu obowiązków i miejsca pracy powinien codziennie, przed przystąpieniem do pracy, dokonać kontroli pomieszczeń służbowych, magazynowych, zwracając także uwagę na toalety, kosze, instalację wentylacyjną i inne miejsca pozwalające na ukrycie lub podłożenie jakiegokolwiek pakunku.

Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.

Nie należy pozostawiać otwartych pomieszczeń służbowych bez nadzoru.

Nie należy pozostawiać bez nadzoru w pomieszczeniach służbowych jakichkolwiek osób nie będących pracownikami.

Należy zwracać szczególną uwagę na osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku, zachowujące się nerwowo, chaotycznie lub osoby, o których wiadomo, że weszły do obiektu z pakunkiem a opuściły budynek bez pakunku.

Każdorazowo o zauważonych nieprawidłowościach należy powiadomić bezpośredniego przełożonego lub wyznaczone przez niego osoby.

W przypadku zauważenia przedmiotów niewiadomego pochodzenia np. paczki, pakunki, torby itp. natychmiast powiadomić bezpośredniego przełożonego, w porozumieniu z nim odpowiednie służby ratownicze, a następnie w uzgodnieniu ze służbami ratowniczymi przeprowadzić ewakuację ludności z pomieszczeń obiektu..

Niesprawdzonej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub pozostawieniu przedmiotu niewiadomego pochodzenia co, do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.

Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby” użytkownicy pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia.

Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy niezwłocznie powiadomić kierownika jednostki organizacyjnej.

Do czasu przybycia służb ratowniczych należy zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa uniemożliwiając dostęp do podejrzanego przedmiotu osobom postronnym.

Po przybyciu służb ratowniczych to one przejmują dalsze kierowanie akcją, wobec czego, należy bezwzględnie wykonywać ich polecenia.

W każdym przypadku należy zachować spokój i opanowanie w celu uniknięcia ewentualnej paniki, która może spotęgować skutki zagrożenia i doprowadzić do utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub mieniu.

Nie wolno bagatelizować ani lekceważyć żadnych informacji o zagrożeniu incydentem bombowym.

W przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w innej części poradnika.

 

II. ZASADY ALARMOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH

Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego albo zauważyła w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia co, do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia jest obowiązana o powyższym powiadomić:

 • kierownika obiektu lub jego zastępcę,

 • administratora obiektu,

 • Komendę Powiatową Policji – tel.

87 520 72 00 lub 997

 

2. Zawiadamiając Policję, należy podać :

 • treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą należy prowadzić wg wskazówek zamieszczonych na końcu instrukcji;

 • opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym;

 • numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas przyjęcia informacji,

 • swoje imię i nazwisko;

 • uzyskać od Policji potwierdzenie przyjętego zawiadomienia.

III. WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH

lp.

Nazwa jednostki powiadamianej

numer telefonu

uwagi

1. Komenda Powiatowa Policji

997

87 520 72 00

 
2. Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

998

87 520 71 20

 
3. Szpital Powiatowy „OLMEDICA”

87 520 22 95

 
4. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

87 510 23 95

 

112

telefon alarmowy

IV. ZASADY PROWADZENIA AKCJI POSZUKIWAWCZEJ ŁADUNKU WYBUCHOWEGO PO UZYSKANIU INFORMACJI O JEGO PODŁOŻENIU

Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, a w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.

Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w tych pomieszczeniach znajdują się:

 • przedmioty, rzeczy, urządzenia, paczki itp., których wcześniej nie było i nie wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń (mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby, np. interesantów);

 • ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń;

 • zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które wcześniej w pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały (np. dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp.).

3. Pomieszczenia ogólnodostępne takie, jak: korytarze, klatki schodowe, hale, windy, toalety, piwnice, strychy itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinny być sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjnej lub ochrony.

4. Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których – w ocenie użytkowników obiektu – przedtem nie było a zachodzi podejrzenie, iż mogą to być ładunki wybuchowe, nie wolno dotykać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić administratora obiektu i Policję.

5. W przypadku, gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność przedmiotów (rzeczy, urządzeń), których wcześniej nie było lub zmiany w wyglądzie i usytuowaniu przedmiotów stale znajdujących się w tych pomieszczeniach, należy domniemywać, iż pojawienie się tych przedmiotów lub zmiany w ich wyglądzie i usytuowaniu mogły nastąpić na skutek działania sprawcy podłożenia ładunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujący akcją może wydać decyzję ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem Policji.

6. Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki.

V. AKCJA ROZPOZNAWCZO-NEUTRALIZACYJNA ZLOKALIZOWANYCH ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH

Po przybyciu do zagrożonego obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej administrator obiektu powinien przekazać ww. wszelkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazać miejsca zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego pochodzenia i wskazać punkty newralgiczne w obiekcie.

Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcją, a administrator obiektu winien udzielić mu wszechstronnej pomocy podczas prowadzonej akcji.

Na wniosek policjanta kierującego akcją, administrator obiektu podejmuje decyzje o ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu – o ile wcześniej to nie nastąpiło.

Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych oraz neutralizowaniem podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych.

Policjant kierujący akcją, po zakończeniu działań, przekazuje protokolarnie obiekt administratorowi.

 

Wszyscy mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach oraz zajęciach i ćwiczeniach prewencyjnych mających na celu przygotowanie do działania w sytuacjach zagrożenia.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F