Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Gospodarka odpadami
04.01.2018   /  Józef Kunicki

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Olecko wzrosła opłata za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz domków letniskowych.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w SPOSÓB ZMIESZANY w wysokości:
1) w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 14,00 zł (stawka podstawowa) miesięcznie od każdego mieszkańca;
2) w przypadku od 5-go do 9-ego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - 7 zł  (50% stawki podstawowej) miesięcznie od każdego mieszkańca;
3) w przypadku 10-go i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - 2,80 zł  (20% stawki podstawowej) miesięcznie od każdego mieszkańca.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w SPOSÓB SELEKTYWNY w wysokości:
1) w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 10,00 zł (stawka podstawowa) miesięcznie od każdego mieszkańca;
2) w przypadku od 5-go do 9-ego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - 5 zł  (50% stawki podstawowej) miesięcznie od każdego mieszkańca;
  3) w przypadku 10-go i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - 2 zł  (20% stawki podstawowej) miesięcznie od każdego mieszkańca.


Ustala się nową stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane w SPOSÓB ZMIESZANY:
1) o pojemności 110 l – 120 l – w wysokości 14,00 zł;
2) o pojemności 200 l – 240 l -  w wysokości  28,00 zł;
3) o pojemności 1100 l – w wysokości 120,00 zł;
4) pojemnik typu Kp-7 – w wysokości  770,00 zł.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane w SPOSÓB SELEKTYWNY:
1) o pojemności 110 l – 120 l – w wysokości  10,00 zł;
2) o pojemności 200 l – 240 l -  w wysokości  20,00 zł;
3) o pojemności 1100 l – w wysokości  92,00 zł;
4) pojemnik typu Kp-7 – w wysokości   590,00 zł.

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w wysokości 84,00 zł/rok – odpady zmieszane i w wysokości 65,00 zł/rok  - odpady segregowane.

KIEDY I NA JAKIE KONTO DOKONYWAĆ WPŁATY?

Każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 
Wysokość comiesięcznej opłaty ustalona została w złożonej przez właścicieli nieruchomości w tut. Urzędzie deklaracji.

Wpłat należy dokonywać raz na miesiąc bez wezwania do ostatniego dnia każdego miesiąca 
na konto Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3

PKO BP Nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117

tytułem wpłaty „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

Więcej informacji oraz grafiki odbioru odpadów niżej na stronach www.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F