Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Spis historycznych nazw miejscowości
14.08.2013   /  Józef Kunicki

 

Najstarsze nazwy miejscowości Nazwy zmienione 16.07.1938 roku Nazwy obowiązujące po II wojnie światowej
Babken bei Gonsken - Babki Gąseckie
Barannen - Barany
Bartken - Bartki
Bittkowen - Bitkowo
Borawsken - Borawskie
Borkowinnen - Borkowiny
Buttken - Budki
Chelchen - Chełchy
Czimochen - Cimochy
Czukten - Czukty
Czychen - Cichy
Diebowen - Dybowo
Doliwen - Doliwy
Dombrowsken - Dąbrowskie
Dopken - Dobki
Drosdowen – Drozdowo
Dullen - Duły
Duneiken - Dunajek
Duttken - Dudki
Dworatzken - Dworackie
Dzingellen - Dzięgiele Oleckie
Friedensdorf - Kilianki
Garbassen - Garbas
Geirowsken - Gajrowskie
Giesen - Giże
Gollubien bei Oletzko - Golubki
Gonsken - Gąski
Gordeiken - Gordejki
Griesen - Gryzy
Groß Gonschorowen - Gąsiorowo
Groß Retzken - Raczki Wielkie
Guhsen - Guzy
Gutten - Guty
Jaschken - Jaśki
Jelitken - Jelitki
Judzicken - Judziki
Jurken - Jurki
Killianen - Kiliany
Klein Oletzko - Olecko Małe
Kleschöwen - Kleszczewo
Kowahlen - Kowale Oleckie
Krupinnen - Krupin
Krzywen - Krzywe
Kukowen - Kukowo
Kukowken - Kukowko
Kutzen - Kucze
Kyiewen - Kijewo
Lakellen - Lakiele
Lengowen - Łęgowo
Marggrabowa - Oletzko - Olecko
Markowsken - Markowskie
Masuren - - Mazury
Mierunsken - Mieruniszki
Moneten - Monety
Mosznen - Możne
Neudorf - Jabłonowo
Niedzwetzken - Niedźwiedzkie
Oletzko – Marggrabowa - Olecko
Orzechowken - Orzechówko
Olschöwen – Olszewo
Pleffken - Plewki
Polommen - Połom
Pomiannen - Pomiany
Puchowka - Puchówka
Rdzawen - Rdzawe
Ringen - Rynie
Rogonnen - Rogojny
Rogowken - Rogówko
Rosochatzken - Rosochackie
Sabielnen - Zabielne
Saiden - Zajdy
Salleschen - Zalesie
Sattycken - Zatyki
Sawadden - Zawady
Schareiken - Szarejki
Schlepien - Ślepie
Schwalg - Szwałk
Schwentainen - Świętajno
Schwiddern - Świdry
Sczeczinken - Szczecinki
Sedranken - Sedranki
Seesken bei Schareiken – Szeszki koło Szarejek
Seesken bei Wielitzken – Seeszken - Seesken - Szeszki koło Wieliczek
Sobollen - Sobole
Sokolken - Sokółki
Starosten - Starosty
Statzen - Stacze
Stoosznen - Stożne
Suleiken - Sulejki
Urbanken - Urbanki
Wensöwen - Wężewo
Wielitzken - Wieliczki
Wilkassen - Wilkasy
Woinassen - Wojnasy
Wronken - Wronki
Zielonken - Jelonek
Babeck - Babken bei Gonsken - Babki Gąseckie
Bärengrund - Niedzwetzken – Niedźwiedzkie
Bärengrund - Niedzwetzken – Niedźwiedzkie
Barnen - Barannen – Barany
Bartken – Bartki
Bergenau - Krzywen – Krzywe
Bittkau - Bittkowen – Bitkowo
Bolken - Czychen – Cichy
Deutscheck - Borawsken – Borawskie
Diebauen - Diebowen – Dybowo
Dingeln - Dzingellen - Dzięgiele Oleckie
Draheim - Seeszken - Seesken bei Wielitzken - Seesken - Szeszki koło Wieliczek
Drosten - Drosdowen – Drozdowo
Dullen – Duły
Duneiken – Dunajek
Eibenau - Wensöwen – Wężewo
Eichhorn - Sczeczinken – Szczecinki
Erlental - Olschöwen - Olszewo
Friedensdorf – Kilianki
Friedrichsheide - Geirowsken – Gajrowskie
Fronicken - Wronken – Wronki
Garbassen – Garbas
Giesen – Giże
Gordeiken – Gordejki
Griesen – Gryzy
Groß Retzken - Raczki Wielkie
Grünheide - Zielonken - Jelonek
Guhsen – Guzy
Gutten – Guty
Halldorf - Sokolken – Sokółki
Heinrichstal - Kukowken – Kukowko
Herrendorf - Dworatzken – Dworackie
Herzogshöhe - Klein Oletzko - Olecko Małe
Herzogskirchen - Gonsken – Gąski
Herzogsmühle - Polommen – Połom
Jarken - Borkowinnen – Borkowiny
Jaschken - Jesken Jaśki
Gelitten - Jelitken – Jelitki
Jürgen - Jurken – Jurki
Kalkhof - Gollubien bei Oletzko – Golubki
Kelchdorf - Pomiannen – Pomiany
Kilianen - Killianen – Kiliany
Kiöwen - Kyiewen – Kijewo
Klein Schwalg - Schwalg - SzwałkSchwentainen – Świętajno
Kleschen - Kleschöwen – Kleszczewo
Klinken - Groß Gonschorowen – Gąsiorowo
Königsruh - Dombrowsken – Dąbrowskie
Krupinnen – Krupin
Kutzen – Kucze
Lengau - Lengowen – Łęgowo
Markau - Markowsken – Markowskie
Markgrafsfelde - Dopken – Dobki
Masuren – Mazury
Merunen - Mierunsken – Mieruniszki
Moneten – Monety
Mosznen – Możne
Müllersbrück - Starosten – Starosty
Neu Bialla - Buttken – Budki
Neuendorf - Neudorf – Jabłonowo
Nußdorf - Orzechowken – Orzechówko
Olschöwen - Erlental – Olszewo
Plöwken - Pleffken – Plewki
Podersbach - Sabielnen – Zabielne
Reimannswalde - Kowahlen - Kowale Oleckie
Reinkental - Kukowen – Kukowo
Reuß - Czimochen – Cimochy
Richtenberg - Sobollen – Sobole
Ringen – Rynie
Roggenfelde - Rogowken – Rogówko
Rogonnen – Rogojny
Rosochatzken - Albrechtsfelde – Rosochackie
Rosochatzken - Albrechtsfelde – Rosochackie
Rostau - Rdzawen – Rdzawe
Saiden – Zajdy
Sargensee - Duttken – Dudki
Satticken - Sattycken – Zatyki
Schareiken – Szarejki
Schlöppen - Schlepien – Ślepie
Schönhofen - Lakellen – Lakiele
Schuchten - Czukten – Czukty
Schwalgenort - Sawadden – Zawady
Schwiddern – Świdry
Seedranken - Sedranken – Sedranki
Seesken - Seeszken - Seesken bei Wielitzken - Draheim - Szeszki koło Wieliczek
Seesken bei Schareiken - Szeszki koło Szarejek
Statzen – Stacze
Stosnau - Stoosznen – Stożne
Suleiken – Sulejki
Tannau - Salleschen – Zalesie
Teichwalde - Doliwen – Doliwy
Treuburg - Marggrabowa - Oletzko – Olecko
Urbanken – Urbanki
Vorbergen - Chelchen – Chełchy
Wallenrode - Wielitzken – Wieliczki
Wiesenfelde - Puchowka – Puchówka
Wiesenhöhe - Judzicken – Judziki
Wilkassen – Wilkasy
Woinassen – Wojnasy
Babki Gąseckie - Babken bei Gonsken - Babeck
Barany - Barannen - Barnen
Bartki - Bartken
Bitkowo - Bittkowen - Bittkau
Borawskie - Borawsken - Deutscheck
Borkowiny - Borkowinnen – Jarken
Budki - Buttken - Neu Bialla
Chełchy - Chelchen - Vorbergen
Cichy - Czychen - Bolken
Cimochy - Czimochen - Reuß
Czukty - Czukten - Schuchten
Dąbrowskie - Dombrowsken - Königsruh
Dobki - Dopken - Markgrafsfelde
Doliwy - Doliwen - Teichwalde
Drozdowo - Drosdowen – Drosten
Dudki - Duttken - Sargensee
Duły - Dullen
Dunajek - Duneiken
Dworackie - Dworatzken - Herrendorf
Dybowo - Diebowen - Diebauen
Dzięgiele Oleckie - Dzingellen - Dingeln
Gajrowskie - Geirowsken - Friedrichsheide
Garbas - Garbassen
Gąsiorowo - Groß Gonschorowen - Klinken
Gąski - Gonsken - Herzogskirchen
Giże - Giesen
Golubki - Gollubien bei Oletzko - Kalkhof
Gordejki - Gordeiken
Gryzy - Griesen
Guty - Gutten
Guzy - Guhsen
Jabłonowo - Neudorf - Neuendorf
Jaśki - Jaschken - Jesken
Jelitki - Jelitken - Gelitten
Jelonek - Zielonken - Grünheide
Judziki - Judzicken - Wiesenhöhe
Jurki - Jurken - Jürgen
Kijewo - Kyiewen - Kiöwen
Kilianki - Friedensdorf
Kiliany - Killianen - Kilianen
Kleszczewo - Kleschöwen - Kleschen
Kowale Oleckie - Kowahlen - Reimannswalde
Krupin - Krupinnen
Krzywe - Krzywen - Bergenau
Kucze - Kutzen
Kukowko - Kukowken - Heinrichstal
Kukowo - Kukowen - Reinkental
Lakiele - Lakellen - Schönhofen
Łęgowo - Lengowen - Lengau
Markowskie - Markowsken - Markau
Mazury - Masuren
Mieruniszki - Mierunsken - Merunen
Monety - Moneten
Możne - Mosznen
Niedźwiedzkie - Niedzwetzken - Bärengrund
Olecko - Marggrabowa - Oletzko - Treuburg
Olecko Małe - Klein Oletzko - Herzogshöhe
Olszewo - Olschöwen – Erlental
Orzechówko - Orzechowken - Nußdorf
Plewki - Pleffken - Plöwken
Połom - Polommen - Herzogsmühle
Pomiany - Pomiannen - Kelchdorf
Puchówka - Puchowka - Wiesenfelde
Raczki Wielkie - Groß Retzken
Rdzawe - Rdzawen - Rostau
Rogojny - Rogonnen
Rogówko - Rogowken - Roggenfelde
Rosochackie - Albrechtsfelde - Rosochatzken
Rosochackie - Rosochatzken - Albrechtsfelde
Rynie - Ringen
Sedranki - Sedranken - Seedranken
Sobole - Sobollen - Richtenberg
Sokółki - Sokolken - Halldorf
Stacze - Statzen
Starosty - Starosten - Müllersbrück
Stożne - Stoosznen - Stosnau
Sulejki - Suleiken
Szarejki - Schareiken
Szczecinki - Sczeczinken - Eichhorn
Szeszki koło Szarejek - Seesken bei Schareiken
Szeszki koło Wieliczek - Seesken bei Wielitzken – Seeszken - Seesken - Draheim
Szwałk - Schwalg - Klein Schwalg
Ślepie - Schlepien - Schlöppen
Świdry - Schwiddern
Świętajno - Schwentainen
Urbanki - Urbanken
Wężewo - Wensöwen - Eibenau
Wieliczki - Wielitzken - Wallenrode
Wilkasy - Wilkassen
Wojnasy - Woinassen
Wronki - Wronken - Fronicken
Zabielne - Sabielnen - Podersbach
Zajdy - Saiden
Zalesie - Salleschen - Tannau
Zatyki - Sattycken - Satticken
Zawady - Sawadden - Schwalgenort
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F