Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Kontakty
22.09.2017   /  Józef Kunicki

 

 

Urząd Miejski w Olecku Plac Wolności 3 19 - 400 Olecko
www.olecko.pl  olecko.eu
Tel. +87 520 21 68 fax. +87 520 25 58

Wydział Organizacyjny i Nadzoru
Siedziba: Plac Wolności 3
Sekretarz Gminy, kierownik Wydziału ORN – Barbara Jankowska
pok. nr 14, tel. 87 520 09 72, 570 100 624

Sekretariat- 87 4520 21 68 pok. Nr 12
Obsługa rady miejskiej, sprawy gospodarcze, wybory - tel. 87 520 20 38, tel. 750 100 113, pok. nr 13

Kadry, archiwum zakładowe - tel. 87 520 09 63, tel. 570 100 43 pok. Nr 14

Promocja, organizacje pozarządowe- tel. 87 520 1950, tel.570 100 361 pok. Nr 8

Informatyk – tel. 87 520 09 68, 570 100 852, pok. nr 31

Informatyk - tel. 87 520 09 69, 570 100 596, pok. nr 31

Wydział Finansowy
Siedziba: Plac Wolności 3
Skarbnik Gminy - Bożena Kozielska
Tel. 520 30 35, 570 100 675 pok. nr 26
księgowość budżetowa - pok. nr 26 tel. 87 520 23 63, 570 100 734
kasa -pok. nr 28 tel. 87 307 03 15, 570 100 351

Wydział Dochodów i Egzekucji
Siedziba: Plac Wolności 3
Kierownik wydziału: - Monika Dudycz-Stefanowska
Tel. 87 520 09 65, pok. nr 25

podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych:

 • ustalenie wymiaru  – pok. nr 25 – tel. 87 520 20 46, 570 100 958
 • wpłaty (miasto) – pok.  nr 24 – tel. 87 520 09 66, 570 100 094
 • wpłaty (wieś) – pok. nr 29 – tel. 87 520 17 49, 570 100 398

podatek rolny, leśny od osób prawnych:

 • deklaracje  i wpłaty – pok. nr 29 – tel. 87 520 17 49, 570 100 398

podatek od nieruchomości od osób prawnych:

 • deklaracje – pok. nr 29 – tel. 87 520 17 49, 570 100 398
 • wpłaty - pok. 24 – tel. 87 520 09 66, 570 100 094

podatek od środków transportowych:

 • deklaracje  – pok. nr 29 – tel. 87 520 17 49, 570 100 398
 • wpłaty – pok. nr 22 – tel. 87 520 09 67, 570 100 519

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 •     wpłaty – pok. 22 – tel. 87 520 09 67, 570 100 519

opłata od posiadania psa:

 • wpłaty – pok. nr 22 - tel. 87 520 09 67, 570 100 519

użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, opłata adiacencka:

 • wpłaty – pok. nr 22 - tel. 87 520 09 67, 570 100 519
 • zaległy czynsz, opłata eksploatacyjna
 • wpłaty – pok. nr 24 - tel. 87 520 09 66, 570 100 094

Wydział Strategii i Rozwoju
Siedziba: Plac Wolności 3, pok. 6
Kierownik wydziału - Aneta Milczarek
pok. nr 6, parter, tel. 87 520 20 67, 570 100 376

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Działalności Gospodarczej
Siedziba: Plac Wolności 1
Kierownik wydziału – Ewa Zalewska - Drozd
Tel. 87 520 12 32, 570 100 829 pok. nr 3,

 • dowody osobiste - pok. nr 1, tel. 87 520 24 13, 570 100 524
 • ewidencja ludności- pok. nr 2, tel. 87 520 32 65, 570 100 956
 • sprawy p. poż, obrony cywilnej, obronne, zarządzanie kryzysowe, bhp, pok. nr 8, tel. 87 520 23 95, 570 100 732
 • ewidencja działalności gospodarczej, – pok. nr 7, tel. 87 520 49 56, 570 100 016

Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania
Siedziba: Plac Wolności 3
Kierownik – Alicja Szałkowska
pok. nr 06, tel. 87 307 03 02

 • planowanie przestrzenne - pok. nr 01, tel. 87 520 09 64, 570 100 375 i pok. nr 06 tel. 87 520 21 57, 570 100 847
 • budownictwo i inwestycje - pok. nr 06, tel. 87 520 21 57, 570 100 847
 • środki unijne - pok. nr 07, tel. 87 520 09 62, 570 100 143

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Siedziba: Plac Wolności 3
Kierownik – Sławomir Hatalski
pok. nr 05, tel. 87 307 03 63, 570 100 284

 • utrzymanie czystości, oświetlenie, drogownictwo pok. nr 04 tel. 87 520 23 83, 570 100 589
 • ochrona środowiska, gospodarowanie odpaami komunalnymi pok. nr 05 tel. 87 520 16 03, 570 100 857

Z-ca kierownika - Jadwiga Żychowska
pok. nr 02, tel. 87 307 03 43, 570 100 257

 • gospodarka zasobami gminy, pok. nr 02, tel. 87 520 33 01, 570 100 814
 • dodatki mieszkaniowe, pok. nr 02, tel. 87 520 33 01, 570 100 814
 • remonty, utrzymanie zasobów komunalnych, pok. nr 02, tel. 87 520 33 01, 570 100 814

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Siedziba: Plac Wolności 3
Pełniąca obowiązki kierownika – Maria Wiktorzak pok. nr 11 tel. 87 307 03 04, 570 100 544

 • gospodarka gruntami na wsi - pok. nr 21 tel. 87 520 26 33, 570 100 756
 • geodezja i melioracje - pok. nr 11 tel. 87 520 26 54, 570 100 942
 • gospodarka gruntami w mieście - pok. nr 21 tel. 87 520 26 33, 570 100 756

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu
Siedziba: Plac Wolności 1
Kierownik wydziału - Elżbieta Rękawek
Tel. 87 520 08 55, 570 100 758 pok. nr 5.

 • sprawy oświaty -pok. nr 11 tel. 87 620 10 74, 570 100 647
 • stypendia szkolne, kultura, sport, turystyka - pok. nr 11 tel. 87 620 10 74, 570 100 647
 • nadzór nad publicznymi przedszkolami, szkołami podstawowymi, organizacja roku szkolnego w szkołach, przedszkolu, awanse zawodowe nauczycieli, ewidencja placówek niepublicznych, finansowanie placówek oświatowych, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, świetlice wiejskie pok. nr 11, tel. 87 307 03 73, 570 100 561
 • stypendia szkolne, obowiązek szkolny i nauki, dożywianie i dożywianie uczniów, dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, kultura, sport, turystyka- pok. 11, tel. 87 520 24 94, 570 100 717

Urząd Stanu Cywilnego
Siedziba: Plac Wolności 1
Kierownik – Wioletta Biszewska

Pok. nr 4, tel. 87 307 03 10, 570 100 365
Z-ca kierownika USC - Iwona Marta Domel
Pok. nr 4, tel. 87 520 26 58, 570 100 698

Stanowisko audytora wewnętrznego
Siedziba: Plac Wolności 1
Małgorzata Delegacz
Siedziba, Plac Wolności 1, pok. nr 10, tel. 87 520 49 57, 570 100 913

Pion Ochrony Informacji Niejawnych
Siedziba: Plac Wolności 3
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Sekretarz Gminy, pok. nr 14, tel. 87 520 09 72, 570 100 624

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F